ندا شادمان

ندا شادمان هستم!

فارغ التحصیل رشته گرافیک , تبریز
فارغ التحصیل دوره دو ساله نقاشی از موسسه فرهنگی هنری ماه مهر
فارغ التحصیل دوره گریم سینمایی ( فرهنگ معیری )

  • نمایشگاه گروهی نقاشی منتخب نسل نو گالری پردیس ملت سال ١٣٨٩
  • طراح گریم پرفورمنس زن رویا کابوس گالری محسن سال ١٣٩٠
  • طراح گریم فیلم کوتاه با من حرف نزن ( رسول ادهمی ) سال ١٣٩٠
  • نمايشگاه گروهى طلاى آبى گالرى اعتماد ١٣٩٥
  • نمايشگاه گروهى تجربه هاى رنگى كوچك گالرى ٢٦ /١٣٩٥
  • نمایشگاه گروهی وان میلیون ۴ ،گالری ثالث بهمن ۱۳۹۷
  • نمایشگاه گروهی ۱+۱میلیون گالری ثالث ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی ۱+۱میلیون گالری ثالث ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
  • نمایشگاه گروهی ۱+۱ میلیون آنلاین گالری ثالث اردیبهشت ۱۳۹۹